Úvod

Jsme nestátní ambulantní zdravotnické zařízení poskytující léčebnou péči v oboru kardiologie a interního lékařství. Smluvní vztahy máme navázány s největšími zdravotními pojištovnami (VZP-111, ZPMV – 211, OZP – 207, VOZP – 201). Naším cílem je spokojenost pacientů s poskytovanou péčí. Ordinace je vybavená moderní přístrojovou technikou a poskytuje standardní léčebnou a preventivní péči v rámci kardiologické a interní specializace a včetně vyšetřovacích metod jako jsou:
  • Echokardiografie
  • 24 hodinová monitorace TK
  • Sonografie břicha
  • Duplexní sonografie žil dolních končetin
  • Dopplerovské vyšetření tepen dolních končetin
  • Duplexní sonografie extrakraniálních mozkových tepen
  • Ergometrické vyšetření
  • EKG holter